Výborová schůze ze dne 7.října 2021

16.10.2021

Zápis z výborové schůze konané dne 7.10.2021

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Kohlík J., Binarová D., Knobloch J., Skála Z., Pavlík R.
Omluveni: Trnka J., Souček M., Novotný M.

Program:
     1. Úkoly z minulé schůze - průběžně plněny

     2. Došlá pošta - předána adresátům

     3. Rybářský kroužek - od září navštěvuje rybářský kroužek 20 dětí
                - starší členové rybářského kroužku úspěšně reprezentovali naši organizaci na závodech Zlatá udice

     4. Vysazování ryb - hospodář p. Kohlík nás seznámil s vysazováním přidělených ryb od SÚS do našich sportovních revírů

     5. Výlovy chovných vod - 23.10.2021 proběhne výlov rybníka Honsák a vysazení slovených ryb do sportovních revírů
              - pod vedením pana Knoblocha začaly výlovy pstruhových chovných potoků

     6. Pachtovné - bylo zaplaceno pachtovné za pronajatý pozemek u Záclonárny

     7. Brigády - p. Skála nás informoval o uskutečněných brigádách - vyčištění Lučního potoka a jeho okolí, vyčištění přítoku do Oka, vytrhání orobince u bezpečnostního přepadu rybníka Luční, úklid Jeřice (zúčastnilo se 18 dobrovolníků)

     8. Rybářská stráž - byla sepsána objednávka na oblečení pro členy Rybářské stráže

Úkoly do příští výborové schůze:
     - p. Kasal - zrušit na poště přesměrování původní adresy naši organizace
     - sl. Richterová - napsat článek o činnosti rybářské mládeže
     - p. Kohlík - zjistit ceny velkoobjemových kontejnerů
               - zajistit výrobu informační cedule na parkoviště u Záclonárny

Termín a místo konání příští výborové schůze: 4.11.2021 společenské centrum Bétel

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!