Výborová schůze ze dne 8.dubna 2021

11.04.2021

Zápis z výborové schůze konané dne 8.4.2021

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Kohlík J., Trnka J., Binarová D., Munzar K., Knobloch J., Souček M.
Omluveni: Novotný M., Skála Z.

Přijetí nových členů: Švec L., Mamderová L.
                                                          přijati jednohlasně

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze - průběžně plněny

    2. Došlá pošta - předána adresátům

    3. Inventury majetku - předána inventura majetku se zprávou předsedy inventární komise, výbor inventuru odsouhlasil

    4. Platby za povolenky - byly odeslány platby za povolenky a členské známky do SÚS Ústí n.L.

    5. Rybářské závody - termíny konání rybářských závodů - 29.5.2021 (děti + dospělí) a 11.9.2021 (děti) na rybníku Luční

    6. Daňové přiznání za rok 2020 - předseda a jednatel podepsali daňové přiznání za rok 2020

    7. Rybářská stráž - předseda rybářské stráže přednesl zprávu o činnosti RS za 1. čtvrtletí letošního roku

    8. Výroční členská schůze - termín výroční členské schůze byl odložen na 22.5.2021 v restauraci U komína, pokud to pandemická situace dovolí

    9. Vzduchování do přepravních beden - projednáno technické řešení vzduchování do beden na převoz násadových ryb

    10. Plán prací - naplánována konečná etapa úpravy parkoviště u Záclonárny
             - naplánována úprava terénu pod rybníkem Honcák

    11. Kontrolní odlov - výbor pověřil p.Jorku a p.Skálu kontrolním odlovem na rybníku Honcák

    12. Prodej povolenek - prodej povolenek bude každou středu od 17.30 do 18.30 ve společenském centru Bétel

Úkoly do příští výborové schůze:

    - nebyly zadány

Termín a místo konání příští výborové schůze: 6.5.2021, společenské centrum Bétel

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!