Výborová schůze ze dne 8.října 2020

13.10.2020

Zápis z výborové schůze konané dne 8.10.2020: 

Místo: kancelář MO Chrastava

Přítomni: Josef Kasal, Roman Jorka, Dana Binarová, Karel Munzar, Jan Trnka, Jiří Kohlík, Jan Knobloch,
         Zdeněk Skála

Omluveni: Marcel Seibert, Roman Pavlík, Milan Souček

Program:
     1. Úkoly z minulé schůze - úkoly z minulé schůze jsou plněny

     2. Došlá pošta - předána adresátům

     3. Schválen poplatek za účast na kroužku. Platnost poplatku byla stanovena od příštího pololetí. O výši bude rozhodnuto před začátkem podle aktuálních COVID-ových podmínek.

     4. Byly projednány možnosti prostor pro nové sídlo organizace. V krátkodobém horizontu budou využity kapacity v Betelu, z dlouhodobého hlediska budeme usilovat o dlouhodobý pronájem. Pan Kasal byl pověřen napsáním žádosti o pomoc město Chrastava. Tato žádost navazuje na jednání, která už byla se zástupci města vedena.

     5. Byl projednán harmonogram stěhování. Některý majetek ještě nemáme kam dát. Toto musíme rozhodnout na další schůzi.

     6. Hospodář spolku nás seznámil se stavem rybníků, poinformoval o brigádě. Bohužel, z 15 rybářů se nakonec zúčastnili jen dva a dva se omluvili.

     7. Projednány práce na rybnících a chovných potocích do konce roku.

     8. Vedoucí kroužku informovala o činnostech rybářského kroužku: jedny uspořádané dětské rybářské závody, účast na dětských rybářských závodech ve Václavicích, informace o účasti dětí na celostátním setkání rybářské mládeže. Seznámení s připravovanými akcemi kroužku. Tedy za předpokladu, že se nějaké akce budou moci uspořádat.

     9. Předány čerstvé informace o vybagrovaném chovném potoku Luční. Pan Skála byl pověřen vznesením podnětu na odbor Životního prostředí města Chrastavy.

Úkoly do příští výborové schůze:
  - Napsat a odeslat žádost na město Chrastava o pomoc se dlouhodobým sídlem organizace

Příští schůze se koná 5.11.2020 od 17.00 v kanceláři MO v Družstevní 107, Chrastava.

Za výbor MO zapsal
Josef Kasal

Vytvořte si webové stránky zdarma!