Výborová schůze ze dne 7.února 2019

08.02.2019

Zápis schůze výboru MO ze dne 7.2.2019:

Přítomni: p. Seibert, Kasal, Munzar, Binarová, Souček, Knobloch, Novotný, Jelínek, Formánková
Omluven: p. Kohlík

Program schůze: 1/ pošta
                             2/ noví členové
                             3/ návrh rozpočtu
                             4/ VČS
                             5/ účast dětí na závodech

ad1 - došlou poštu předal p. Seibert

ad2 - noví členové: Obešlo Zdeněk, Černá Lucie, Endrych Jindřich, Just Matouš,
          Kasal Aleš, Kopal Radek, Fanta Pavel, Kryštof Miroslav, Stejskal Daniel,
         Jorka Roman, Hříbal Jiří, Neumann Miroslav, Došek Petr, Shymko Vadym,  Kopal Josef,
          Bošek Petr
          pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

ad3 - ekonom informoval o bilanci hospodaření za r. 2018, byl projednán návrh rozpočtu -
          na rok 2019

ad4 - termín VČS byl stanoven na 16.3.2019 v restauraci U Komína - od 17 hodin!!!

ad5 - p. Binarová byla pověřena dopravou dětí na závody do Klášterce nad Ohří

Příští schůze výboru se koná 7.3.2019 od 17 hod. v kanceláři MO.

Za výbor zapsala
H. Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!