Zápis z výborové schůze konané dne 1.12.2022 v restauraci U Pavla

12.12.2022

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Skála Z., Kohlík J., Binarová D., Jorka R., Souček M., Novotný M
Omluveni: Trnka J., Pavlík R.

Program:
   1. Úkoly z minulé schůze
         - průběžně plněny

   2. Došlá pošta
         - předána adresátům

   3. Dotace
         - přijaté dotace jsou řádně vyúčtovány, smlouvy podepsány

   4. Inventury
         - inventury majetku byly zahájeny. Vedením byl pověřen Pavlík Roman.

   5. Rybářský kroužek
         - termín konání Zlaté udice je 19. - 21.5.2023 - pořádá SÚS, místo konání Lovosice
         - skupina specializující se na RT - schůzky jsou každý čtvrtek od 17.00 v tělocvičně na horní základní škole

   6. Hospodářské prověrky
         - p. Kohlík se zúčastnil hospodářských prověrek - veškerá námi vedená evidence je bez závad
         - dojde ke změně v evidenci násadových listů, postupně se bude veškerá evidence zpracovávat elektronicky

   7. Kontrola kvality vody
         - namátkově jsou prováděny kontroly kvality vody v našich sportovních revírech

   8. Výběr a prodej povolenek
         - termíny pro vracení povolenek - 3.12.2022, 10.12.2022, 17.12.2022, 7.1.2023, 14.1.2023 v komunitním centru Bétel od 8.30 do 11.00 hod
         - po 15.1.2023 povolenky za rok 2022 nevybíráme - nutno zaslat na adresu SÚS Ústí n.L.
         - prodej povolenek a členských známek - 3.12.2022, 10.12.2022, 17.12.2022, 7.1.2023, 18.2.2023, 25.3.2023 v komunitním centru Bétel od 8.30 do 11.00 hod. (termíny v roce 2023 jsou prodlouženy do 12.00)

   9. Výroční členská schůze
         - termín konání výroční členské schůze je stanoven na neděli 12.3.2023 od 11.00 v restauraci U Pavla na Střeleckém vrchu

Úkoly do příští výborové schůze:
     - nebyly zadány

Příští schůze se koná 5.1.2023 od 17.30 v komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!