Zápis z výborové schůze konané dne 1.9.2022 v komunitním centru Bétel

03.10.2022

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Skála Z., Kohlík J., Binarová D., Jorka R.
Omluveni: Trnka J., Pavlík R., Novotný M., Souček M.

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze
            - úkoly na minulé schůzi nebyly zadány

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Pokladny
            - byla uzavřena pokladna prodeje
            - proběhla kontrola provozní pokladny - bez závad

    4. Majetek rybářského kroužku
            - proběhla inventura majetku rybářského kroužku - bez závad

    5. Výlovy
            - výlovy chovných pstruhových potoků v letošním roce nebudou

    6. Rybářský kroužek
            - děti z rybářského kroužku se ve dnech 9.,10., a 11.9.2022 zúčastní krajského přeboru v plavané v Liběchově

    7. Akce MO Chrastava
            - 3.9.2022 proběhnou dětské závody na rybníku Luční
            - na 17.9.2022 je naplánován úklid Jeřice - zajistí p. Skála

    8. Brigády
            - objednáno dřevo na stavbu jízků na chovných pstruhových potocích
            - na rybníku Luční došlo po přívalových deštích k vývratu a zlomení několika stromů - nutno odstranit

    9. Rybářská stráž
            - za vážné porušení rybářské kázně byla odejmuta povolenka k lovu členu liberecké organizace a odeslána do Ústí k řešení

Úkoly do příští výborové schůze:
    - p. Seibert - odeslat žádost do Ústí na vypuštění a slovení Oka a žádost o uzavření rybníka Hlubina v období 15.10.-15.11.2022 z důvodu opravy levého břehu
            - zkontrolovat v e-mailu přihlášku p. Jandáka
    - p. Skála - zjistit ceny kamene a dopravy na opravu břehu Hlubiny
    - p. Kasal - zajistit pojistku majetku

Příští schůze se koná 6.10.2022 od 17:30 v komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!