Zápis z výborové schůze konané dne 3.11.2022 v komunitním centru Bétel

12.12.2022

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Skála Z., Kohlík J., Jorka R., Souček M., Novotný M.
Omluveni: Trnka J., Pavlík R., Binarová D.

Program:
   1. Úkoly z minulé schůze
         - průběžně plněny

   2. Došlá pošta
         - předána adresátům

   3. Inventura majetku
         - výbor odsouhlasil příkaz k inventarizaci majetku. Inventury budou provedeny do 31.12.2022
                  Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

   4. Vracení povolenek za rok 2022
         - termíny pro vrácení povolenek za rok 2022 a nákup členských známek a povolenek na rok 2023 jsou stanoveny na: 3., 10. a 17.12. vždy od 8.30 do 11.00.

   5. Brigády
         - desítkáři přinesou na příští schůzi soupis odpracovaných brigád členů MO

   6. Rybářský kroužek
         - RT skupina se zúčastní halových závodů v RT v Litvínově
         - od čtvrtka 10.11.2022 začínají pravidelné schůzky RT skupiny v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici

   7. Akce MO Chrastava
         - proběhla brigáda na opravu levého břehu rybníka Hlubina - účast členů MO velmi slabá

   8. Finanční podpora
         - výbor projednal a schválil návrh pana Jorky finančně podpořit p. Konopáska v účasti na MS v method feederu v JAR. Na oplátku pan Konopásek přislíbil představit tuto rybolovnou techniku dětem z našeho rybářského kroužku.

   9. Rybářská stráž
         - naši členové RS v měsíci říjnu zadrželi jednu povolenku k lovu za porušení RŘ a zadrželi a předali Policii ČR jednoho pytláka
         - v říjnu proběhlo školení členů RS pod vedením p. Jiříčka

   10. Zpráva čistotáře
         - v říjnu proběhla kontrola čistoty vody na Mlýnici a na Jeřici - vše v pořádku

   11. Reakce výboru MO na dění kolem volby předsedy SÚS
         - výbor MO projednal aktuální situaci kolem volby předsedy ČRS SÚS p. JUDr. Holého, odsouhlasil znění naši písemné reakce a pověřil pana Kasala jejím odesláním na sekretariát ČRS SÚS.

Úkoly do příští výborové schůze:
     - Knobloch - zajistit elektrorevize agregátů LENA

Příští schůze se koná 1.12.2022 od 17.30 v restauraci na Střeleckém Vrchu.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!