Zápis z výborové schůze konané dne 5.1.2023 v komunitním centru Bétel

22.01.2023

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Skála Z., Kohlík J., Binarová D., Jorka R., Souček M.
Omluveni: Novotný M., Trnka J., Pavlík R.
Hosté: Chládek J.

Program:
   1. Přijetí nových členů
         - Havránek J., Rybář P., Vavruška J., Vavruška M., Lejdarová J., Dontová K., Kakač V., Hettner K., Lobl K., Šťastný J., Hradil M., Vandírková Z., Mašek M., Mašek M. ml, Mašek D., Malík K.
                                                               Přijati Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

   2. Úkoly z minulé schůze
         - nebyly zadány

   3. Došlá pošta
         - předána adresátům

   4. Host
         - výboru MO byl představen host p. Chládek, který je jedním ze zájemců na post rybníkáře - náhrada za pana Skálu

   5. Cestovní náhrady
         - členům MO, kteří uplatňují cestovní náhrady za používání vlastního automobilu pro potřeby MO byly předány nové sazby na rok 2023

   6. Rybářský kroužek
         - p. Binarová rezignovala na funkci vedoucí rybářského kroužku
         - p. Pavlík (předseda DK) zajistí protokolární předání věcí ve správě vedoucí ryb. kroužku p. Binarové na p. Knoblocha - termín do 31.1.2023
         - do příští schůze výbor MO navrhne nové vedení rybářského kroužku

   7. Smlouva na samovýrobu dřeva
         - uzavření smlouvy na samovýrobu dřeva na opravu jezů na chovných potocích bylo přesunuto na jaro 2023 - zařídí p. Knobloch

   8. Rybářská stráž
         - vedoucí RS p. Jorka vyhotovil zprávu o činnosti RS za rok 2022 a odeslal ji SÚS ČRS Ústí n.L.

Úkoly do příští výborové schůze:
      - navrhnout nové vedení rybářského kroužku
      - zajistit předání věcí ve správě vedoucí rybářského kroužku - p. Pavlík

Příští schůze se koná 2.2.2023 od 17.30 v komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!