Zápis z výborové schůze konané dne 6.10.2022 v komunitním centru Bétel

03.11.2022

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Knobloch J., Skála Z., Kohlík J., Binarová D., Jorka R., Souček M.
Omluveni: Trnka J., Pavlík R., Novotný M.

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze
            - průběžně plněny
            - úkol p. Kasala trvá dál

    2. Došlá pošta
            - předána adresátům

    3. Parkoviště u Záclonárny
            - zaplaceno nájemné za parkoviště u Záclonárny

    4. Výlovy
            - dne 15.10.2022 někteří naši členové pomohou při výlovu Harcovské přehrady

    5. Rybářský kroužek
            - výbava na RT předána panu Kasalovi včetně klíčů od skladu
            - v rámci rybářského kroužku byla vytvořena skupina specializující se na RT - schůzky budou každý čtvrtek od 17:00 v tělocvičně na horní základní škole
            - děti z rybářského kroužku se 8.10.2022 zúčastní závodu Severočeský pohár předsedy v RT

    6. Akce MO Chrastava
            - 17.9.2022 proběhl úklid Jeřice - účast slabá, odpadu bylo výrazně méně

    7. Brigády
            - v sobotu 8.10.2022 proběhne brigáda na Albrechtickém potoce - výřez náletů

    8. Rybářská stráž
            - kontroly stále probíhají

Úkoly do příští výborové schůze:
    - Kasal - zajistit pojistku majetku

Příští schůze se koná 3.11.2022 od 17:30 v komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!