Výborová schůze ze dne 1.března.2018

04.03.2018

Zápis schůze výboru ze dne 1.3.2018:

Přítomni: p. Seibert, Kohlík, Munzar, Souček, Čeněk, Knobloch, Formánková
Omluveni: p. Jelínek, Kasal, Novotný

Program:  1/ pošta
                 2/ závody - jaro,podzim
                 3/ rozpočet na r.2018
                 4/ noví členové
                 5/ zkoušky nových členů
                 6/ ukončení členství

ad 1 - došlou poštu předal p.Seibert
ad 2 - termíny ryb. závodů na rybníku Luční: 26.5.2018 pro děti a dospělé (od 7 do 17                          hodin), 15.9.2018 pro děti (od 7 hodin)
ad 3 - výbor projednal a schválil návrh rozpočtu na rok 2018 a současně projednal
              a schválil účetní uzávěrku za rok 2017
ad 4 - noví členové: Kučatý Zdeněk, Válek Adrian, Kirschová Šárka
              pro:7 proti:0 zdržel se:0
ad 5 - v kanceláři MO v Družstevní ulici č.107 proběhnou zkoušky nových členů
              28.března od 15,30 - 16,30 hodin
ad 6 - z důvodu zaneprázdněnosti ukončil členství i výkon Rybářské stráže p. Jiří Janků

Příští schůze výboru se koná 5.4.2018 v kanceláři MO od 17 hodin.

Za výbor MO ČRS zapsala
H.Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!