Zápis z výborové schůze konané dne 7.4.2022 v komunitním centru Bétel

25.05.2022

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Knobloch J., Skála Z., Souček M., Kohlík J., Binarová D., Novotný M.
Omluveni: Trnka J., Pavlík R.

Program:
    1. Přijetí nových členů
            - Tluka M., Šmídková M., Kohout M., Kácovský O., Moc M.                     - přijatí výborem MO

    2. Úkoly z minulé schůze
           - úkoly na minulé schůzi nebyly zadány

    3. Došlá pošta
           - předána adresátům

    4. Volba výboru MO
           - na návrh předsedy MO pana Kasala J. byl zvolen výbor MO v tomto složení a těchto funkcích:

                         Místopředseda MO            Jorka R.
                         Jednatel MO                       Seibert M.
                         Ekonom, účetní                  Trnka J.
                         Pokladník                            Knobloch J.
                         Hospodář MO                     Kohlík J.
                         Rybniční referent                Skála Z.
                         Ved. rybářského kroužku   Binarová D
                         Předseda DK MO                Pavlík R.
                         Referent čistoty vod            Novotný M.
                         Zkouškový referent             Souček M.

                         Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
                                                                                  - odsouhlaseno výborem MO 

    5. Rybářský kroužek
           - 9.4.2022 proběhne školení vedoucích rybářských kroužků
           - vedoucí ryb. kroužku převzala klíče od nových skladových prostor v budově polikliniky, které budou sloužit k uskladnění rybářského vybavení

    6. Daňové přiznání
           - předseda MO odeslal přes datovou schránku daňové přiznání MO na Finanční úřad, účetní závěrky a nový registrační list na rejstříkový soud

    7. Brigády
           - v dubnu se začne s jízkováním potoka Kameniště
           - cesta na rybník Luční byla vyřezána od náletů, během května budou vyřezány nálety na návětrné straně hráze
           - bylo dokončeno kácení stromů u rybníků na Střeleckém vrchu
           - na 10.9. je naplánována brigáda na vyčištění řeky Jeřice

    8. Zpráva čistotáře
           - dle měření p. Novotného je rybník Luční v naprostém pořádku a naměřené hodnoty jsou v normách

    9. Likvidace majetku
           - výbor MO odsouhlasil návrh majetku k likvidaci

Úkoly do příští výborové schůze:
           - nebyly zadány

Příští schůze se koná 5.5.2022 od 17.30 v komunitním centru Bétel.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!