Příští schůze výboru se koná 7.5.2020 v kanceláři MO, Družstevní ulice od 17 hodin.